Onderzoek en ontwikkeling

Een wetenschappelijke referentie
in zijn activiteitensector

Vésale Pharma, een pionier op dit gebied, is gespecialiseerd in onderzoek, klinische en galenische ontwikkeling van op probiotica gebaseerde behandelingen.

Vanaf het begin heeft Vésale Pharma een uitgebreid R&D-plan opgesteld in zijn verschillende therapeutische gebieden.

Deze onderzoeksprogramma’s hebben een belangrijk doel: nieuwe effectieve en veilige gezondheidsproducten en innovatieve galenica ontwikkelen die beantwoorden aan grote gezondheids- of welzijnsbehoeften waarop nog geen bevredigende antwoorden zijn gevonden.

Vésale Pharma werkt hiervoor samen met onderzoeksteams van de belangrijkste universiteiten in binnen- en buitenland, onderzoek van de Universiteit van Luik en Gent of zelfs met het Institut Pasteur de Lille (dus niet langer actueel). Belgische en internationale private onderzoekslaboratoria.

Alle stammen van Vesalius zijn gedocumenteerd; ze waren en zijn nog steeds het onderwerp van voortdurende studies en O&O.

Het bedrijf heeft verschillende wereldwijde patenten (met name het revolutionaire Intelicaps®-patent). Vésale Pharma structureert momenteel haar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten rond verschillende belangrijke gebieden: immuniteit, Intelicaps-technologie en anti-infectieuze behandelingen.

INTELICAPS-TECHNOLOGIE

Intelicaps®-technologie is een uniek proces in de wereld van micro-inkapseling van probiotische stammen die hen bescherming en levering biedt die nooit eerder zijn geëvenaard.

Het in Namen gevestigde bedrijf ondertekende op 7 december 2017 een memorandum van overeenstemming met Texas A&M University, gevestigd in College Station, niet ver van Houston (VS). De onderzoeken die zijn uitgevoerd met de Texas A&M University hebben betrekking op de invloed van Intelicaps®-technologie volgens verschillende parameters, zoals kolonisatie, vermindering van ontstekingen en immunomodulatie.

ANDER ONDERZOEK

Andere onderzoeken en studies bevinden zich in de opstartfase en hebben betrekking op de voortdurende verbetering van de Intelicaps-technologie en op het potentieel van nieuwe stammen van Vesalius in verschillende therapeutische domeinen zoals immunologie, gynaecologie, gastro-enterologie, …

Vésale Pharma heeft sinds 2017 haar onderzoeksactiviteiten uitgebreid naar diergezondheid (PorcBiota-project) en streeft sinds 2020 ook naar de ontwikkeling van minder energieverbruikende productiemethoden (SuNup-project).

Ontdek ons assortiment

Aangepast aan uw behoeften gedurende uw hele leven!